Dziś jest Dzień Samorządu Terytorialnego- 27 maja

Dzień Samorządu Terytorialnego - Aktualności - Dla mieszkańca ...

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku. Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.
Historyczne wybory zostały zarządzone na 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego, na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku. Dzięki niej społeczności lokalne mogły zarządzać częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach.
Patronką święta i polskich samorządowców (od 2007 roku) jest św. Kinga. Po okresie reaktywacji samorządu terytorialnego nastąpił rozwój samorządów lokalnych. W Polsce, samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 roku. 1 stycznia 1999 roku dokonano trójstopniowego podziału terytorialnego oraz szczebli samorządu na: gminny, powiatowy i wojewódzki.

      W tym roku ze względu na stan epidemii, uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w całej Polsce będą miały inny skromny charakter. W roku bieżącym obchodzimy 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych!

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim  Pracownikom Samorządu, Radnym, Sołtysom oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności

pragniemy złożyć podziękowania i najlepsze życzenia: wytrwałości, zapału w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy,

powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń,

satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                            Społeczność Przedszkola Gminnego w Wicku

Dzień Samorządu Terytorialnego-30 lat Samorządu