Dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych. Data ta wiąże się również z istotą tego zaburzenia – trisomią 21 chromosomu, powodującą zespół wad wrodzonych u osób nią dotkniętych.  Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Wkładając w tym dniu kolorowe skarpetki nie do pary ludzie okazują solidarność z osobami z zespołem Downa i ich rodzinami, bo wyglądając nieco odmiennie wysyłamy sygnał, że akceptujemy odmienność osób z zespołem Downa. Nasze przedszkolaki w tym dniu również włączyły się do tej akcji!

21 Marca -Światowy Dzień Zespołu Downa