Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze przedszkolaki codziennie po obiedzie słuchają ulubionych bajek, które czytają im panie i te  działania wspierane są przez zaproszonych do przedszkola gości.
Pierwszym z zaproszonych rodziców był Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicku Pan Jacek Perłak,, który zasłuchanym dzieciom przeczytał jedną bajkę „Piękna i Bestia”. Po przeczytaniu opowiadania przedszkolaki odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu i oglądały obrazki. Dzieci podziękowały Panu Dyrektorowi na poświęcony czas i czekamy na dalsze spotkania.

Bajki, bajeczki….