W czwartkowy poranek, zaraz po śniadaniu zawitał do naszego przedszkola zaproszony przez przedszkolaków gość, pani Irena Niemiec. Przeczytała dzieciom bajkę Grażyny Wolszczak o myszce i ślimaku. Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane są przez zaproszonych do przedszkola gości. Taki cykl spotkań czytelniczych stał się już nasz a tradycją i za miesiąc kolejny gość. Ciekawe kto to taki?

„Bajki, bajeczki…” czytelnicze spotkanie z P. Ireną Niemiec