BEZPŁATNE WSPARCIE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
W POSTACI KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH ŚWIADCZONYCH TELEFONICZNIE
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LĘBORKU

Dzień

Godziny

 

Pedagog

Psycholog

Telefon

27.04.2020 poniedziałek

13-17

Anna Bzdel

(59) 862-18-34

9-13

Anna Zębala

(59) 862-18-34

28.04.2020 wtorek

9-13

Róża Karwat

(59) 862-18-34

9-13

Joanna Pietryka

509-159-055

29.04.2020

środa

9-13

Magdalena Maziarz

(59) 862-87-06

9-12.30

Paulina Bikowska

(59) 862-18-34

30.04.2020

czwartek

9-13

Aleksandra Kasprzykowska

(59) 862-18-34

12-16

Dariusz Radochoński

515-855-107

04.05.2020

poniedziałek

13-17

Anna Bzdel

(59) 862-87-06

13.30-17

Paulina Bikowska

(59) 862-18-34

05.05.2020 wtorek

9-13

Aleksandra Kasprzykowska

(59) 862-18-34

9-13

Dariusz Radochoński

515-855-107

06.05.2020

środa

13-17

Róża Karwat

(59) 862-18-34

10-14

Joanna Pietryka

509-159-055

07.05.2020

czwartek

12-16

Anna Zębala

(59) 862-18-34

08.05.2020

piątek

8.30-12.30

Magdalena Maziarz

(59) 862-87-06

Bezpłatne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli- konsultacje psychologiczne i pedagogiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku