Pogłębiający się problem związany z epidemią koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie to problem wszystkich nas. Choć sytuacja jest poważna, o profilaktyce zdrowotnej powinniśmy pamiętać każdego dnia, by chronić się przed wirusami.  Mówiąc o profilaktyce zwykle zaleca się, by przestrzegać „podstawowych zasad higieny”. Co to właściwie oznacza?

    Więcej na: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Chroń się przed koronawirusem! Porady cd.