„Cukierki”– pod taką nazwą dzieci z grupy III „Sowy” miały zajęcia profilaktyczne z trenerem z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”. Zajęcia odbyły się 03.04.2019 r. dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program zajęć oparty był na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka tak jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.  Głównymi celami tego programu jest  nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych oraz rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do nauczycieli, którzy mogą udzielić dzieciom wsparcia w problemach mających miejsce w przedszkolu .Mamy nadzieję, że udział w programie profilaktycznym „Cukierki” przyczyni się do właściwych wyborów i postaw naszych przedszkolaków.

 

„Cukierki” -zajęcia profilaktyczne w gr. III „Sowy”