DRODZY RODZICE!

Zgodnie z art.  153 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe „postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu, …”.

  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wicku informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2022/2023, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. (Dzieci otrzymały deklację do domu do wypełnienia przez rodziców).

Wypełnioną deklarację prosimy złożyć do 11. 02. 2022 r. (piątek) do placówki.

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 -Informacja dla rodziców!