Szanowni Rodzice dzieci 6-letnich!

Ministerstwo Edukacji Narodowej bierze pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach. Zachęca do poszukiwania takich rozwiązań, które z jednej strony nie narażałaby na niebezpieczeństwo pracowników przedszkola i szkoły oraz Państwa, z drugiej zaś pozwoliły na sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Dlatego też, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, zgodnie z zaleceniami MEN, zachęcamy do korzystania z rekrutacji elektronicznej. Proponujemy wykorzystanie do tego celu  skrzynki mailowej: spwicko@szkolawicko.pl. . Podania można przesyłać w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

 

Drodzy Rodzice dzieci 6-letnich! Rekrutacja elektroniczna do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku