„Nauczyciel jest jak cicha przystań na szerokim oceanie życia.
Czuwa, czeka, a kiedy nadejdzie czas – ustawia żagle na wiatr.
Razem z nim, każdy okręt wypływa na pełnych żaglach.”

Dzisiaj  w naszym przedszkolu wyjątkowy dzień. Na twarzy pani Dyrektor, pań nauczycielek oraz pracowników obsługi pojawiły się jeszcze większe niż na co dzień uśmiechy, a serca zabiły mocniej. Ten pogodny i ciepły nastrój zawdzięczamy naszym podopiecznym, którzy pięknie zaprezentowali dla wszystkich zaproszonych gości, specjalnie przygotowane na tę okazję występy. Dzieci z każdej grupy złożyły serdeczne życzenia i zaśpiewały piosenki oraz tańczyły. Przedszkolaki były bardzo dumne i pełne powagi podczas artystycznego wystąpienia. Wszystkie przedszkolaki otrzymały wielkie brawa. Pani Dyrektor złożyła nauczycielom ciepłe życzenia.  Dopełnieniem tej szczególnej uroczystości były kwiaty, które przedstawiciele Rady Rodziców,  wręczyli wszystkim nauczycielkom i pracownikom. Do kwiatów dołączyli serdeczne życzenia, za które również serdecznie dziękujemy.

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na Przedszkolaka