W 2020 roku Europejski Dzień Morza przypada na 20 maja środa.

Europejski Dzień Morza ma na celu podniesienie świadomości obywateli Europy na temat mórz i ich znaczenia. Europejski Dzień Morza został ustanowiony wspólnie przez Radę Europejską , Parlament Europejski i Komisję Europejską w 2008 r. W ramach unijnej polityki morskiej.

20 maja – Europejski Dzień Morza |

Europejski Dzień Morza