Po raz kolejny w naszym przedszkolu  odbył się Gminny turniej wiedzy ekologicznej dla przedszkolaków z Gminy Wicko pt. „Z przyrodą za pan brat”. Turniej adresowany był do dzieci 6-letnich. Celem olimpiady było rozwijanie kontaktu dzieci z przyrodą i środowiskiem naturalnym, budzenie świadomości i aktywności ekologicznej, zapewnienie dzieciom przyjemnego spędzania czasu i dobrej zabawy oraz integracja środowiska przedszkolnego. Wszystkie drużyny z przedszkoli Gminy Wicko w dniu 06.06. 2019r. wykazały się dużym zasobem wiedzy ekologicznej i przyrodniczej podczas wykonywania szeregu zadań tj: segregacja śmieci, układanie puzzli, odpowiadanie na pytania o tematyce ekologicznej, zawody sprawnościowe. Wielką atrakcją a zarazem zadaniem był ekologiczny pokaz mody. Nad prawidłowym przebiegiem  czuwało jury składające się z następujących osób: Leśniczy Adam Lańczuk, Pani Beata Ozimek i Pani Irena Kondratowicz-przedstawiciele Urzędu Gminy Wicko. Wszystkie drużyny zostały obdarowane dyplomami i nagrody rzeczowe, a jury podziękowania.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom za wspaniałą zabawę i życzymy dalszych sukcesów w tych dziedzinach. 

 

Gminny turniej wiedzy ekologicznej dla przedszkolaków „Z przyrodą za pan brat”