Przekazujemy Państwu informację o zapisach dzieci 6-letnich do Szkoły Podstawowej w Wicku:

Rekrutacja elektroniczna do klas I na rok szkolny 2021/2022

       Szanowni Państwo,

       Ministerstwo Edukacji Narodowej bierze pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m . in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach. Zachęca do poszukiwania takich rozwiązań, które z jednej strony nie narażałaby na niebezpieczeństwo pracowników przedszkola i szkoły oraz Państwa, z drugiej zaś pozwoliły na sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

           Dlatego też, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, zgodnie z zaleceniami MEN, zachęcamy do korzystania z rekrutacji elektronicznej. Proponujemy wykorzystanie do tego celu naszej skrzynki mailowej: spwicko@szkolawicko.pl. Podania można przesyłać w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Wicku 

na rok szkolny 2021/2022     

Niebawem rozpocznie się rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wicko. Zapisy do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku na rok szkolny 2021/2022 trwają od 1 marca do 31 marca 2021.

Zarządzenie Wójta Gminy Wicko dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

Karta zgłoszenia dziecka (do pobrania):

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Wicko na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla Rodziców dzieci 6-letnich!