Szanowni Rodzice!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku wobec odnotowanego wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą a tym samym ochrony i wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie informuje, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach realizacji swoich zadań oferuje m.in. udzielenie specjalistycznej pomocy rodzinom zagrożonym przemocą w rodzinie poprzez:

• udzielanie specjalistycznego wsparcia rodzicom w przezwyciężaniu sytuacji problemowych i kryzysu w rodzinie poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego m.in.: prawnego, psychologicznego, socjalnego,
• zapewnienie niezbędnego i niezwłocznego wsparcia w przypadku wystąpienia interwencji kryzysowej,
• umożliwienie osobom stosującym przemoc i mającym trudności w powstrzymaniu zachowań agresywnych, a w szczególności rodzicom udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.
  Można  skorzystać z bezpłatnej, specjalistycznej pomocy zainteresowanych osób w OIK:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork, pok. 233
Obecnie dyżurujemy telefonicznie w dni robocze:
tel/fax: /0-59/ 8628-106 lub tel.: /0-59/ 8421-771 wew. 21
e-mail: pcpr@pcprlebork.pl
Ponadto dyżury pełnią:
Psycholog – Przemysław Jóskowski pod tel.: 512 354 830 w dniach:
•  poniedziałek  11:00 – 15:00
•  środa            15:00 – 18:00
•  piątek           11:00 – 14:00
e-mail: pj@pcprlebork.pl lub pcpr@pcprlebork.pl
Pracownik Socjalny – Iwona Sysik pod tel.: 0-59 86 28 106 w dni robocze:
• poniedziałek –  piątek  07:30 – 15:30
e-mail: is@pcprlebork.pl lub pcpr@pcprlebork.pl
Radca Prawny – Aleksandra Łyczak pod tel.: 798 649 084
•  środa          11:00 – 13:00
e-mail: al@pcprlebork.pl lub pcpr@pcprlebork.pl
Zachęcamy do zapoznania się z innymi propozycjami pomocy, w tym i dofinansowaniami dla osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON oferowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku umieszczonymi na stronie:
www.pcpr@pcprlebork.pl
Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży  – 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli –  800 100 100
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku