Informacja Wójta Gminy Wicko

Szanowni Rodzice, Szanowne Dzieci i Młodzież, Szanowne Grono Pedagogiczne,

Przed nami nowy rok szkolny, w nowej rzeczywistości. Choć rozpocznie się tradycyjnie w szkołach, to z uwagi na COVID 19 będzie różnił się od poprzednich lat.

Chciałbym Was wszystkich zapewnić, że podjęte dotychczas działania  oraz wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa w placówkach oświatowych pozwoli na dochowanie wszelkich środków ostrożności, aby nauczanie i przyswajanie wiedzy nie było obciążone obawą o Wasze zdrowie.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników przed pierwszym dzwonkiem nasze szkoły, przedszkola oraz żłobek zostaną poddane kompleksowej dezynfekcji. Jednocześnie zdecydowałem o zwiększeniu godzin pracy świetlic oraz bibliotek we wszystkich jednostkach, aby uniknąć gromadzenia się większej ilości uczniów.

Ponadto dyrektorzy placówek opracowują odpowiednie akty prawne, które przygotują nas na wypadek pojawienia się ogniska koronawirusa. W trakcie roku szkolonego sytuacja będzie monitorowana, a w razie konieczności zostaną podjęte działania  zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby pobyt w szkołach był dla wszystkich bezpieczny.

                                                                                             Wójt Gminy Wicko

                                                                                              Dariusz Waleśkiewicz

Informacja Wójta Gminy Wicko