Przed nami majowe dni świąteczne:

  • 1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
  • 2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą
  • 3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja –  rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Majowe święta to polskie święta, przypominają o dorobku Polaków i historii, której znajomość świadczy o naszym patriotyzmie. Zapraszamy dzieci do obejrzenia filmu o symbolach narodowych i  wysłuchania piosenki ( część przedszkolaków ją zna). Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.

Jestem Polakiem-Święta Majowe