W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, który obchodzony jest 19-go listopada w  GOKiS 20.11.2017r odbyła się konferencja pod nazwą „STOP PRZEMOCY”. Celem konferencji, która zorganizowana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku we współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było podniesienie świadomości problemu przemocy wobec dzieci. Dzieci i młodzież  Gminy Wicko włączają się w organizację konferencji poprzez udział w konkursie  teatralnym na temat przemocy. Nasze starszaki wystąpiły na scenie z przedstawieniem ” O wiewiórce Łupiskórce”. Jury nagrodziło wszystkie placówki tak samo, więc  wszyscy uczestnicy zdobyli I miejsce.  Nagrody, tj. sprzęt sportowy ufundowany przez GKRPA, zostały wręczone Dyrektorom przez Wójta Gminy Wicko Pana Dariusza Waleśkiewicza, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku Panią Bożenę Kruszyńską oraz Komendanta Komisariatu Policji w Łebie Pana Bartosza Budkowskiego, Magdalenę Zielke z Komendy Policji w Lęborku. Cieszymy się i gratulujemy naszym przedszkolakom za prezentowanie naszej placówki! BRAWO!

Konferencja STOP PRZEMOCY- Przedstawienie ” O wiewiórce Łupiskórce” 20.11.2017r.