Kolejnym zadaniem jakiego podjęliśmy się w celu ratowania naszej Planety i bycia prawdziwymi Ekologami jest umieszczenie na podwórku przedszkolnym domku dla owadów. Domek został skonstruowany przez naszego p.Tadeusza i wypełniony różnym materiałem przyrodniczym. Mamy nadzieję ,że domek spodoba się owadom ,będą miały tam schronienie a nasze podwórko rozkwitnie feerią barw. Jednocześnie będziemy mieli okazję do szeregu zajęć dydaktycznych w ogrodzie dotyczących zachowań proekologicznych. Dzieci obserwując i działając nabędą umiejętności i wiadomości odnośnie środowiska przyrodniczego oraz zwrócą większą uwagę na sposoby ochrony najbliższego środowiska.

Mali ekolodzy-Domek dla owadów