W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi wczoraj – 26 kwietnia odbył się w naszym przedszkolu Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny ,,Przyroda ponad wszystko, wtedy czyste środowisko”. Organizatorem konkursu było Przedszkole Gminne w Wicku i Wójt Gminy Wicko P. Dariusz Waleśkiewicz. W zabawie wzięły udział pięcioosobowe drużyny dzieci 6-letnich z 4 placówek oświatowych Gminy Wicko. Podczas konkursu dzieci wykazały się nie tylko ogromną wiedzą z zakresu ekologii i proekologicznych zachowań, ale także talentami wokalnymi, artystycznymi i niesamowitą kreatywnością.

Nad przebiegiem konkursu czuwała specjalna Komisja w skład której weszli:

– Sekretarz Gminy Wicko, Pani Beata Ozimek

– Emerytowana nauczycielka geografii SP Wicko, Pani Janina Góra

– Leśniczy z Nadleśnictwa Szczenurze, Pan Adam Lańczyk.

Komisja miała bardzo trudne zadanie, ponieważ dzieci ,,walczyły” na wyrównanym poziomie i wykonywały zadania wzorowo. Ostatecznie I miejsce zdobyły Przedszkolaki z Charbrowa i Szczenurzy, a II miejsce dzieci z Maszewka i Wicka. Zawodnicy z poszczególnych drużyn ,,wywalczyli” dla swoich placówek bony upominkowe o wartości 250 zł podarowane przez Wójta Gminy Wicko. Każde dziecko biorące udział w zabawie zostało też obdarowane wyjątkowym prezencikiem.

Składamy gorące podziękowania Panu Wójtowi Dariuszowi Waleśkiewicz za wsparcie tego wyjątkowego przedsięwzięcia i zarazem dziękujemy członkom Komisji za ich profesjonalizm, zaangażowanie i pomoc. Cieszymy się, że mogliśmy się razem spotkać. Słowa uznania kierujemy też do nauczycielek, które przygotowały dzieci do konkursu. Dziękuje też Pani Marcie Baar za przygotowanie i poprowadzenie tej imprezy. Do zobaczenia za rok🙂🥰

Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny „Przyroda ponad wszystko, wtedy czyste środowisko”