„Wszystko co jest wielkie, jest wielkie przez serce”

Cyprian Kamil Norwid

Tymi słowami składamy serdeczne podziękowania

Radzie Rodziców i Rodzicom Przedszkola Gminnego w Wicku

za zaangażowanie i nieocenioną pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszym przedszkolakom z serca DZIĘKUJEMY!

PODZIĘKOWANIE