„Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…

wtedy proste „dziękuję” zawiera wszystko, co chcemy wyrazić!”

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola Gminnego w Wicku

serdecznie dziękują Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom, a szczególnie:

Agnieszce i Dariuszowi Kozdrowskim

Iwonie i Dawidowi Budzeń

Annie Obertas i Arkadiuszowi Borkowskiemu

Kindze Miotk

Adeli i Jerzemu Król

Beacie i Grzegorzowi Twardowskim

Ewie Stanieckiej

Agnieszce Stanieckiej

Piotrowi Kamińskiemu

Paulinie Piwka i Karolowi Balcerzak

Annie Kryvorotko

Barbarze Skowrońskiej-Ptak

Annie i Jackowi Kubiena

Firmie „Eurocast” Sp. z o. o. Strzebielino

Właścicielom Piekarni „Piecuch” w Wicku -Angelice i Andzrejowi Katlewskim

Eugieniuszowi Głodowskiemu

Dyrektorowi GOKiS w Wicku Rafałowi Skibińskiemu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicku

Za wsparcie finansowe i rzeczowe, za pomoc, za życzliwość, za zrozumienie, za dobre serce.

To dzięki Państwa ofiarności mogliśmy zrealizować Festyn Rodzinny oraz zapewnić naszym Przedszkolakom super atrakcje.

Doceniając Państwa troskę o uśmiech i zadowolenie dzieci życzymy wiele sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych

oraz zawodowych planów. DZIĘKUJEMY!

Dorota Kijaczko

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wicku

Podziękowanie dla Rodziców i Dzieci – grupa II – Przedszkole Montessori –  Przedszkolak na diecie – Dla Dzieci na diecie

PODZIĘKOWANIE