Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.   Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały również w wykonaniu kukły Marzanny. 21 marca, w środę, kiedy wszystko było już gotowe wokół przedszkola ruszył barwny korowód. Dzieci radośnie śpiewały piosenki wiosenne i wypatrywały pierwszych oznak Wiosny.  Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mamy nadzieję że zagości u nas na dobre.

Powitanie Wiosny
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast