Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w dobie koronawirusa. W jaki sposób troszczyć  się o zdrowie? Radzą specjaliści i małopolski NFZ | Dziennik Polski


SZANOWNI RODZICE!

W związku z NADAL obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią – organizacja pracy naszego przedszkola musi przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom i osobom wchodzącym na teren przedszkola. Przypominamy:

1) Dzieci do przedszkola przychodzą zdrowe, bez objawów chorobowych- zwłaszcza grypopodobnych (katar, kaszel, podwyższona temperatura).
2) Do przedszkola nie przychodzą dzieci , jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. O tym fakcie należy powiadomić placówkę (rodzic/ opiekun prawny).
3) Przed wejściem na teren przedszkola rodzic/opiekun prawny bezwzględnie zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Miejsca do dezynfekcji znajdują się przy każdym wejściu do przedszkola.
4) W przypadku stwierdzenia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych, zostanie on umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice dziecka zostaną wezwani do jego natychmiastowego odebrania) .
5) W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub pracownik medyczny sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

Zajęcia zdalne będą wprowadzane w przypadku zawieszenia stacjonarnych zajęć przedszkolnych.

Wytyczne GIS na rok szkolny 2021/2022: https://www.gov.pl/web/psse-srem/wytyczne-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Dyrektor Przedszkola

mgr Dorota Kijaczko

Profilaktyka Covid-19-Przypominamy!