W roku szkolnym 2022/2023  w naszym przedszkolu kontynuujemy realizacje projektu ,, Przedszkolaki Superdzieciaki- zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko”.(Gmina Wicko w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.)

W ramach projektu  realizowane są  zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne takie jak”

– kompetencje społeczne

-angielskie zabawy

-programowanie/robotyka

-nauka gry w szachy

-warsztaty doświadczania świata- eksperymenty

– Zaplanowa

W ramach projektu zostały zakupione niezbędne pomoce do realizacji zajęć  z w/w kompetencji oraz doposażono placówkę w nowy sprzęt ogrodowy tj. ,, Naukowy Hex”, który stanowi świetną pomoc dydaktyczną z zagadkami optycznymi.

Projekt „Przedszkolaki Superdzieciaki-zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko”