Przedszkole w Wicku jest placówką 2-oddziałową prowadzoną przez Samorząd Gminny w Wicku. Mieści się w starym przedwojennym budynku wolnostojącym usytuowanym w zielonym otoczeniu drzew.
W przedszkolu prowadzona jest praca wychowawczo-dydaktyczna w dwóch grupach wiekowych:
Gr. I Maluchy – dzieci 2,5-4 lat
Gr. II Starszaki – dzieci 5-6 letnie.

w roku szkolnym 2021/2022 utworzono trzy grupy przedszkolne:

Gr. I „Motylki” 2,5-3 -latki

Gr. II „Rybki” 4-5 -latki

Gr. III „Sowy” 6-latki

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-16:00. W tym czasie dzieci mają zapewnione 3 posiłki.
W swojej pracy staramy się zapewnić wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Każde dziecko traktujemy indywidualnie. Przygotowujemy je do przyszłego życia w społeczeństwie.