Grupa I  3-4-latki – ” Motylki” : wychowawca mgr Barbara Kamińska

mgr Dorota Kijaczko

W roku szkolnym 2017/2018 grupa przedszkolna liczy 20 dzieci , w tym 10 dziewczynek i 10 chłopców.


W roku szkolnym 2019/2020 grupę I „Motylki” prowadzi pani mgr Anetta Kamińska , mgr Dorota Kijaczko

Grupa liczy 16 dzieci -5 dziewczynek i 11 chłopców