W roku szkolnym 2020/2021 grupę I „Motylki” prowadzi pani mgr Anetta Kamińska, mgr Dorota Kijaczko

Grupa liczy 20 dzieci, 7 dziewczynek i 13 chłopców