Mała historia Przedszkola Gminnego w Wicku
W roku 1929 przybywa do Wicka (wtedy jeszcze Vietzig) Richard Kleinschmidt. Obejmuje on posadę nauczyciela w wiejskiej szkole mieszczącej się w budynku przy drodze słupskiej. Początkowo zamieszkuje w szkole na poddaszu. W 1933 r. żeni się z najstarszą córką Paula Keplina Adelheid. W 1937 roku wprowadza się wraz z małżonką i dwójką dzieci do nowo wybudowanego domu, w którym dziś mieści się przedszkole. Była to na ówczesne czasy budowla bardzo nowoczesna. Świadczy o tym stul architektoniczny a także położenie budynku w głębi działki z dala od szosy.
Pan Kleinschmidt niedługo jednak nacieszył się nowym domem. Wkrótce wybuchła wojna i jak inni nauczyciele poszedł do wojska. W 1944 roku dostaje się do niewoli rosyjskiej (był kierowcą ciężarówki).
Jego żona wraz z trojgiem dzieci ucieka 8.03.1945r. by w maju tegoż roku znowu wrócić. Willa jest spustoszona, pokoje splądrowane. Po uporządkowaniu mieszkają tam jeszcze do lipca 1945 roku.
Pierwszy polski wójt Wicka upatrzył sobie ich dom na swoje biuro i mieszkanie. Rodzina Kleinschmidtów zostaje wypędzona. Do listopada 1945 r. zamieszkują w Wicku u znajomej rodziny. Radzono im nawet aby przyjąć obywatelstwo polskie, jednakże oni opuszczają swą rodzinna wieś. Na domiar złego po drodze zrabowano im wszystko co posiadali.
W maju 2001 r. otrzymałem list od córki pana Kleinschmidta, w którym była ta opowieść i również zdjęcia na którym widać było panią Edelfrand z bratem. Warto dodać, że potężny buk, który rośnie przed przedszkolem wcale nie jest taki stary jak można by sądzić po wyglądzie, został bowiem posadzony przez p. Kleinschmidta.
Córka byłego właściciela (p. Praschek) mieszka w Berlinie i przed paroma laty podczas wizyty w Wicku ze wzruszeniem wspominała lata dzieciństwa spędzone tutaj.
Dzisiaj inne dzieci beztrosko spędzają tu czas na nauce i zabawie i być może już jako dorośli wrócą tu by z łezką w oku wspominać spędzone tu chwile.

Na podstawie wspomnień córki
p. Kleinschmidta opracował
Mariusz Baar

Pracownikami naszego  przedszkola  byli:

Kadra kierownicza:
Jadwiga  Kondratowicz
Teresa  Jeżowska
Irena  Kowalska
Teresa Gajkowska

Nauczyciele:
Jadwiga  Kujałowicz
Janina Blok
Henryka   Mazur
Małgorzata   Graj
Mariola  Karszna

Kamila Sobolewska-Milczarczyk

Emilia Gruda -Sławińska

Ewelina Depta

Elżbieta Pasoń

Pracownicy  obsługi:
Regina  Minarczyk
Teresa   Kisiel
Danuta  Bryńska
Wiesława  Piela
Stefania  Obertas
Wiesław Piela
Witold  Zapolnik

Teresa Witek

Irena Rabenda

Edward Ronszkowski