Jesteśmy przedszkolem, które stawia w swojej pracy na wszechstronny rozwój każdego dziecka na wszystkich etapach jego rozwoju. Posiadaną bazę staramy się ciągle unowocześniać i dostosować do oczekiwań rodziców.
Przedszkole zatrudnia 4 nauczycielki o wysokich kwalifikacjach i z długoletnim stażem zawodowym. Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa pani dyrektor – Dorota Kijaczko. W roku szkolnym 2012/2013 ze względu na urlop zdrowotny dyrektor Doroty Kijaczko obowiązki te pełni Teresa Gajkowska-.( do  01. 03. 2013 r.)
 
W roku szkolnym 2014\2015 Grono Pedagogiczne jest w następującym składzie:
mgr Dorota Kijaczko – dyrektor
mgr Barbara Kamińska- wych.grupy 3-4-latków
mgr Anetta Kamińska i mgr Ewelina Nieścior- wych. grupy 5-6-latków
mgr Elżbieta Pasoń- nauczycielka religii
mgr Emilia Gruda- Sławińska- logopeda
Pracownicy obsługi:
Maria Szlaska-kucharka
Irena Rabenda-pomoc kucharki
Teresa Witek- woźna oddziałowa
Dorota Ostapko- intendentka, pomoc do dzieci
Edward Ronszkowski- konserwator.
 
W roku szkolnym 2013/2014 Grono Pedagogiczne w następującym składzie:mgr Dorota Kijaczko -dyrektor
mgr Barbara Kamińska -prowadzi grupę 5,-6-latków
mgr Anetta Kamińska -prowadzi grupę 5,-6-latków
mgr Ewelina Nieścior -prowadzi grupę 3,-4-latków
mgr Elżbieta Pasoń – nauczycielka religii
mgr Emilia Gruda-Sławińska-logopeda
Pracownicy obsługi:
Maria Szlaska – kucharka
Irena Rabenda-pomoc kuchenna
Teresa Witek – woźna oddziałowa
Dorota Ostapko – intendent – pomoc do dzieci
Edward Ronszkowski – pracownik gospodarczy 
GRONO PEDAGOGICZNE PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WICKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
mgr. Anetta Kamińska – prowadzi grupę 5-6l.
mgr. Barbara Kamińska – prowadzi grupę 5-6l.
mgr. Ewelina Nieścior – prowadzi grupę 3-4l.
mgr. Teresa Gajkowska – prowadzi grupę 3-4l.
mgr Dorota Kijaczko – prowadzi grupę 3-4 l.Dodatkowo zatrudniamy:
mgr Elżbieta Pasoń – nauczycielka religii
mgr Emilia Gruda-Sławińska – logopedapracownicy obsługi:
Maria Szlaska-kucharka
Witek Teresa-woźna oddziałowa
Edward Ronszkowski-palacz, konserwator
Dorota Ostapko-intendentGrono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w roku szkolnym 2015/2016
 mgr Dorota Kijaczko-dyrektor
mgr Barbara Kamińska-prowadzi grupę 2,5-3-4latków
mgr Anetta Kamińska-prowadzi grupę 4-5latków
mgr Ewelina Nieścior- prowadzi grupę 4-5-latków
mgr Elżbieta Pasoń- nauczyciel religii
mgr Emilia Gruda-Sławińska-logopeda
mgr Kamila Sobolewska-Milczarczyk-nauczyciel jęz.angielskiegoPracownicy obsługi:
Maria Szlaska-kucharka
Irena Rabenda-pomoc kuchenna
Dorota Ostapko-Intendent, pomoc do dzieci
Teresa Witek -woźna oddziałowa
Edward Ronszkowski-konserwator
SALE   DYDAKTYCZNE

W roku szkolnym 2016/2017 placówka z dniem 01.09.2016 do dn. 31.12.2016 na czas modernizacji i rozbudowy została przeniesiona do Zespołu Szkół w Wicku.

Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

 mgr Dorota Kijaczko-dyrektor
mgr Barbara Kamińska-prowadzi grupę 2,5-3-4latków
mgr Anetta Kamińska-prowadzi grupę 4-5latków
mgr Ewelina Nieścior- prowadzi grupę 4-5-latków
mgr Elżbieta Pasoń- nauczyciel religii
mgr Ewelina Depta-logopeda
mgr Kamila Sobolewska-Milczarczyk-nauczyciel jęz.angielskiego
Pracownicy obsługi:
Maria Szlaska-kucharka
Irena Rabenda-pomoc kuchenna
Dorota Ostapko-Intendent, pomoc do dzieci
Anna Kubis-woźna
Marta Baar-pomoc nauczyciela
Edward Ronszkowski-konserwator

Z dniem 01.09.2017 placówka funkcjonuje  z trzema oddziałami przedszkolnymi.

Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

 mgr Dorota Kijaczko-dyrektor
mgr Barbara Kamińska-prowadzi grupę I- 3-4-latków
mgr Anetta Kamińska-prowadzi grupę III- 6-latków
mgr Ewelina Depta-prowadzi grupę III- 6-latków
mgr Ewelina Nieścior- prowadzi grupę II-4-5-latków
mgr Magdalena Kotarska-prowadzi grupę II-4-5-latków
mgr Elżbieta Pasoń- nauczyciel religii
mgr Ewelina Depta-logopeda
mgr Anna Komorowska -nauczyciel jęz.angielskiego
Pracownicy obsługi:
Maria Szlaska-kucharka
Irena Rabenda-pomoc kuchenna
Dorota Ostapko-Intendent, pomoc do dzieci
Anna Kubis -woźna
Marta Baar-pomoc nauczyciela
Edward Ronszkowski-konserwator

Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

 mgr Dorota Kijaczko-dyrektor
mgr Barbara Kamińska-prowadzi grupę I- 3-4-latków
mgr Anetta Kamińska-prowadzi grupę III- 6-latków
mgr Ewelina Depta-prowadzi grupę III- 6-latków
mgr Ewelina Nieścior- prowadzi grupę II-4-5-latków
mgr Magdalena Kotarska-prowadzi grupę II-4-5-latków
mgr Elżbieta Pasoń- nauczyciel religii
mgr Ewelina Depta-logopeda
mgr Marta Tandek -nauczyciel jęz.angielskiego
Pracownicy obsługi:
Maria Szlaska-kucharka
Irena Rabenda-pomoc kuchenna
Dorota Ostapko-Intendent, pomoc do dzieci
Anna Kubis -woźna
Marta Baar-pomoc nauczyciela
Dominika Krzyżanowska-pomoc nauczyciela
Edward Ronszkowski-konserwator

 
Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
 mgr Dorota Kijaczko-dyrektor
mgr Anetta Kamińska-prowadzi grupę I- 3-4-latków

mgr Ewelina Depta- prowadzi grupę II-4-5-latków
mgr Magdalena Kotarska-prowadzi grupę II-4-5-latków

mgr  Barbara Kamińska-prowadzi grupę III- 6-latków

mgr Ewelina Nieścior-prowadzi grupę III- 6-latków
mgr Elżbieta Pasoń- nauczyciel religii
mgr Ewelina Depta-logopeda
mgr Marta Tandek -nauczyciel jęz.angielskiego
Pracownicy obsługi:
Maria Szlaska-kucharka
Irena Rabenda-pomoc kuchenna
Dorota Ostapko-intendent, pomoc do dzieci
Marta Baar-pomoc nauczyciela
Dominika Krzyżanowska-pomoc nauczyciela
Edward Ronszkowski-konserwator
 
 
 
 
 
 
 
 

Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

 mgr Dorota Kijaczko-dyrektor
mgr Anetta Kamińska-prowadzi grupę I „Motylki”- 3-4-latków

mgr Ewelina Nieścior i mgr Barbara Kamińska- prowadzi grupę II „Rybki” -4-5-latków
mgr Elżbieta Pasoń- nauczyciel religii
mgr Marta Tandek -nauczyciel jęz.angielskiego

Pracownicy obsługi:

Maria Szlaska-kucharka
Anna Kubis-pomoc kuchenna
Dorota Ostapko-intendent, pomoc do dzieci

Marta Baar-pomoc nauczyciela

Dominika Krzyżanowska-pomoc nauczyciela
Edward Ronszkowski-konserwator

Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

 mgr Dorota Kijaczko-dyrektor
mgr Anetta Kamińska-prowadzi grupę I „Motylki”- 3-4-latków

mgr Barbara Kamińska- prowadzi grupę II „Rybki” -4-5-latków

mgr Marta Baar-prowadzi grupę III „Sowy”

mgr Ewelina Nieścior-nauczyciel wspomagający
mgr Ewa Wrońska- nauczyciel religii
mgr Marta Tandek -nauczyciel jęz.angielskiego

mgr Mariola Karszna -logopeda

Pracownicy obsługi:

Maria Szlaska-kucharka
Anna Kubis-pomoc kuchenna
Dorota Ostapko-intendent, pomoc do dzieci

Edyta Elwart-Rękas -opiekunka dziecięca

Dominika Krzyżanowska-pomoc nauczyciela
Edward Ronszkowski-konserwator