10. grudnia 2018 r. odbył się Przedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Celem konkursu było popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych, kształtowanie wrażliwości na piękno polskich kolęd i pastorałek oraz rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci.
Wykonanie utworów oceniało Jury: Pani Monika Pawłowska-pracownik Urzędu Gminy, Pani Krystyna Rajewicz i Pani Gertruda Bojas. Oceniając występy dzieci brało ono pod uwagę znajomość tekstu, właściwe odtwarzanie melodii i ogólny wyraz artystyczny. Po długich naradach postanowiono przyznać:

I miejsce – Vanessa Hertha
II miejsce –Antonina Okon
III miejsce – Maria Sanocka
Wyróżnienie: Leon Kamiński i Zuzanna Podolak

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Przedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek