W dniu 26. 03. 2019 r. o godzinie 10:00 odbył się w naszym przedszkolu przedszkolny konkurs logopedyczny

pt. ” Wierszyki ćwiczące języki”. Prowadzącą konkurs była pani logopeda mgr Ewelina Depta. Konkurs adresowany był do dzieci 4-,5- i 6-letnich z naszego przedszkola. Do oceny uczestników powołana została  Komisja Konkursowa w składzie: dyrektor placówki mgr Dorota Kijaczko, logopeda SP Wicko mgr Emilia Gruda-Sławińska i Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Wicko Iwona Szymichowska. Wszyscy uczestnicy  zaprezentowali swoje umiejętności artykulacyjne recytując wierszyki nasycone trudnymi głoskami, więc komisja miała problem z wyłonieniem zwycięzców. Oto laureaci:

I MIEJSCE:        MAGDALENA KALISZUK

II MIEJSCE:       PAULINA KOZDROWSKA

III MIEJSCE:     DOBRAWA KRZYŻANOWSKA

WYRÓŻNIENIE:     PATRYK PIETROSIUK

                                      LUKRECJA MARUCHA

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Gratulujemy uczestnikom i życzymy kolejnych sukcesów! BRAVO!

Przedszkolny konkurs logopedyczny pt. ” Wierszyki ćwiczące języki”