PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Źródło obrazka:https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpm44.sosnowiec.dlaprzedszkoli.eu%2F%3Fm%3Daktualnosc%26archiwum%3D1&psig=AOvVaw0EFHWb0lccVRX1wLKAO2GE&ust=1586373455130000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCKwuaD1-gCFQAAAAAdAAAAABAD
Szanowni Państwo!
Informujemy ,że w dniu 07.04. 2020r. zakończyliśmy rekrutację. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Oto lista dzieci nowo przyjętych  do Przedszkola Gminnego w Wicku  na rok szkolny 2020/2021:
1. Borkowski Tomasz
2. Budzeń Olga
3. Drzazgowska Lena
4. Golla Jagoda
5. Jakszta Zofia
6.Kaliszuk Adam
7.Klich Maja
8. Kubiena Paweł 
9. Miotke Wojciech
10. Różycki Igor
11. Stasiak Laura
12. Witkowska Anastazja
13.Witkowski Beniamin
14.Las Kaja-od 02. 2021r. 

Wszelkie informacje przekażemy Państwu w późniejszym terminie. Do zobaczenia!

 Informacja dot. RODO
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Rekrutacja zakończona!