W  dniu 14.02.2020 r. w grupie III „Sowy” odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Przyroda zimą”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Maszewku , koordynator pani mgr Mariola Karszna. Celem konkursu było zachęcenie  do obserwacji świata  przyrody w okresie zimy, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, podnoszenie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznych  zachowań w okresie zimy, poznanie bioróżnorodności  ekosystemów, bogactwa fauny i flory przyrody, rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej. Konkurs był adresowany do przedszkolaków z placówek oświatowych Gminy Wicko. Z grupy starszaków udział wzięło 6 uczestników. Każdy, pod okiem pań, wykonał pracę plastyczną w formacie A4 różnymi technikami plastycznymi. Nagrody zwycięzcom wręczyła pani mgr Mariola Karszna:

III miejsce -Krystian Kopciński

Wyróżnienie- Vanessa Hertha

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplom i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!!

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ” Przyroda zimą”