Dzieci z grupy „Rybki” i „Sowy” przystąpiły do udziału w projekcie „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Zajęcia w programie realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny. Kordynatorem programu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.
  • W piątek 03. 06. 2022 r. zajęcia odbyły się w grupie II. Na początku dzieci obejrzały film, ich zadaniem było zaobserwowanie skąd pochodzą takie produkty, na które przyklejane są znaczki. Usłyszały, że EKO oznacza naturalne, czyli takie, które nie ma żadnych sztucznych, niezdrowych dodatków. Zapoznały się z Piramidą Żywienia, przypomniały sobie co należy robić, aby prowadzić zdrowy styl życia, a następnie wykonały taką piramidę.  Dowiedziały się  jak wygląda dzień rolnika, i że za wykonywaną pracę w gospodarstwie ekologicznym rolnik otrzymuje certyfikat na swoje produkty. Produkty takie można kupić w sklepach ze zdrową żywnością odpowiednio oznakowaną lub bezpośrednio w gospodarstwie ekologicznym. Na koniec zajęć wszyscy smakowaliśmy ekologicznej marcheweczki oraz pełnych witamin baklii. Hasło naszych zajęć:

    Z TEGO WNIOSEK JEST LOGICZNY, ŻE WYBIERAM PRODUKT EKOLOGICZNY

    „Skąd się biorą produkty ekologiczne”-zajęcia z programu edukacyjnego w grupie II „Rybki”