Od początku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery, wycieczki ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant. Dziś odwiedził nas- Pan st. asp. Waldemar Kupicz. Wszystkie grupy przedszkolne- „Motylki”, „Rybki” i „Sowy” udały się na pasy dla pieszych, by pod okiem pana policjanta utrwalać zasady ruchu pieszych i uczestnictwo w ruchu drogowym. Dzieci podziękowały panu policjantowi za  bardzo pouczającą” lekcję” o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, która na pewno pozostanie dzieciom na długo w pamięci!

Spotkanie z policjantem