28.02. 2018r. w środę rano odbyło się spotkanie z policjantem Piotrem Pobłockim. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia.  Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa, a na zakończenie pan policjant rozdał dzieciom plastikowe odblaski a paniom opaski odblaskowe.  Przedszkolaki w podziękowaniu również wręczyły gościowi upominek. Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi , że znalazł czas na spotkanie z nami i zapraszamy częściej.

Spotkanie z Policjantem