Planetarium jest nowoczesnym narzędziem edukacji, ułatwiającym zrozumienie otaczającego nas kosmosu. Zajęcia są zróżnicowane pod względem merytorycznym i formy, dzięki temu dostosowane są do wieku dzieci. Dzisiaj  w takich zajęciach  uczestniczyły  przedszkolaki. Był to  seans-bajka edukacyjna w mobilnym planetarium „Układ Słoneczny”. Dzięki pokazowi dzieci dowiedziały się i zobaczyły  wszechświat, planety, galaktyki i Układ Słoneczny. Pokaz odbył się w specjalnej kopule o kształcie kuli, które dawała wrażenie przestrzeni kosmicznej. Dzieci odbyły podróż przez Układ Słoneczny, mogły również poznać zjawiska związane z ruchem sfery niebieskiej, zmianą położenia planet, zaćmieniem Słońca i deszczem meteorytów. W jednej chwili przedszkolaki przeniosły się w  zagadkowy świat  kosmosu. Seans dostarczył wszystkim wiele niezapomnianych kosmicznych wrażeń.

„Układ Słoneczny” Mobilne Planetarium w przedszkolu