Przedszkole Gminne w Wicku serdecznie zaprasza dzieci wraz

z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym,

pt.: „Moja ulubiona bajka”

 

Cele konkursu:

– kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich

– rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności

– rozwijanie zdolności plastycznych

– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„Moja ulubiona bajka”

* konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 2 do 6 lat wraz z rodzicami – praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko z niewielką pomocą rodzica;

* format pracy: A4;

* technika: dowolna płaska;

* ilość prac: po 1 od każdego dziecka;

*ocenę prac dokonuje powołana przez Dyrekcję przedszkola komisja;

* kryteria oceny :oryginalność, estetyka, walory artystyczne;

* każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką: imię, nazwisko oraz wiek autora.

Prace należy dostarczyć do 18 maja 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 23 maja 2018r.

Prosimy o przestrzeganie formatu pracy.

Znalezione obrazy dla zapytania obrazek bajki

Uwaga Konkurs!