Szanowni Rodzice! Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców wraz ze swoimi pociechami do wzięcia udziału w naszym konkursie .

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO   „Bożonarodzeniowy Aniołek”

 

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowy Aniołek” jest Przedszkole Gminne w Wicku.

2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem

Celem konkursu jest:

  1. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy
  2. Rozwijanie kreatywności
  3. Kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyką konkursu
  4. Rozwijanie talentów plastycznych

Tematem konkursu jest BOŻONARODZENIOWY ANIOŁEK

Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 2,5-6 lat uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Wicku. Dopuszcza się pomoc rodziców. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu . Każda praca powinna mieć dołączoną wypełnioną  metryczkę, która stanowi załącznik do regulaminu.

Prace na konkurs należy dostarczyć do przedszkola  do 11 grudnia 2019r.

Technika  prac: dowolna , przestrzenna

Format prac: dowolny. Wykonane prace zostaną wyeksponowane w holu budynku Przedszkola , opatrzone jedynie numerami. Dane kryjące się pod numerem, którym została opatrzona kartka będą znane tylko organizatorom.

Zasady wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród

  1. W dniach 13-16 grudnia 2019 r. każde obecne w przedszkolu dziecko otrzyma specjalny kupon do głosowania, który z pomocą rodzica lub nauczyciela wypełni, podając numer wybranej przez niego (w jego odczuciu najładniejszej) pracy. Kupon konkursowy zostanie wrzucony do urny znajdującej się w szatni placówki.
  2. Głosy przeliczy Komisja konkursowa w skład , której wchodzą: Dyrektor Przedszkola Dorota Kijaczko oraz nauczyciele: Ewelina Depta oraz Magdalena Kotarska.
  3. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody a dla wszystkich uczestników drobne nagrody. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r.

4.Wyniki konkursu i zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu.

Zastrzeżenia organizatora

Prace plastyczne zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność organizatora, zostaną przekazane na kiermasz świąteczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!