Drodzy Rodzice! 

Informujemy,że od 25.05.2020 r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Gminnym w Wicku. Rodziców dzieci obojga pracujących prosimy o pobranie oświadczenia i złożenia do skrzynki pocztowej lub pocztą elektroniczną do 20.05.2020 r. 

Plik do pobrania: Oświadczenie

Ważna informacja!