Szanowni Rodzice!

Rodzice/opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

Rodzice nowych dzieci /w okresie adaptacji, 1 miesiąc mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkola /i do sali dydaktycznej/ z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m. Przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( maseczka jako osłona ust i nosa i dezynfekcja rąk).

Do przedszkola może uczęszczać dziecko/dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Dzieci /dziecko może być przyprowadzone do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Dziecko/dzieci nie powinno zabierać ze sobą zabawek i innych przedmiotów z domu.

Wytyczne GIS dla przedszkoli wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337

Ważna informacja!