Drodzy Rodzice!

Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie placówki oświatowe, żłobki, przedszkola zostają zamknięte na okres dwóch tygodni tj. od  29.03.2021r. do 09.04.2021r.

 Rodzicom dzieci do 8r.ż. przysługuje   zasiłek  opiekuńczy na czas zamknięcia przedszkola.

           W związku z zaistniałą sytuacją, która zmusiła nas do pozostania w domu, zachęcamy  Państwa, aby w tym czasie wspierać swoje dzieci poprzez zabawę i naukę i  korzystać z propozycji, materiałów edukacyjnych , które proponujemy do pracy z dzieckiem.

Edukacja na odległość:

      Zabawa i nauka  na odległość w naszym przedszkolu odbywać będzie poprzez Państwa pocztę elektroniczną (e-mail). Nauczyciele  poszczególnych grup wysyłać będą  materiały edukacyjne do pracy z dzieckiem w domu .

W związku z zamknięciem placówki ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Ozdoba Wielkanocna” zostanie rozstrzygnięty po powrocie do pracy stacjonarnej w przedszkolu (po 12. 03. 2021 r.)

Od 29. 03. 2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 będzie możliwość odbioru kart pracy ( książek) dzieci.

          Do zobaczenia niebawem!

                                                                                Dyrektor przedszkola

mgr Dorota Kijaczko

                                                                                                                                                         

Ważna informacja!