Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! – Szkoła Podstawowa nr 3

Drodzy Rodzice! 

Informujemy,że od 15.06.2020 r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Gminnym w Wicku. Rodziców dzieci obojga pracujących prosimy o pobranie oświadczenia i złożenia do skrzynki pocztowej lub pocztą elektroniczną do 10.06.2020 r.  (środa)  do godziny 13:00.

Plik do pobrania: Oświadczenie

 

Ważna informacja dla rodziców!