KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wicko informuje, że od 06.05.2020r zostaną otwarte placówki przedszkolne w Charbrowie i Wicku.

Warunki uczestnictwa dzieci  w placówce przedszkolnej   w czasie epidemii koronawirusa.

–  Z opieki przedszkolnej korzystać mogą tylko dzieci rodziców obojga pracujących, oraz matki samotnie wychowujące dzieci – pracujące, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

– Rodzice zobligowani są do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców, wraz z informacją czy miały kontakt z osobami zarażonymi lub przebywającymi na kwarantannie.

Za podanie nieprawdy lub podanie fałszywych informacji grozi kara na podstawie art.233 § 1 Kodeksu Karnego.

– Liczba miejsc   jest ograniczona ( max) 21 dzieci w placówce,

– Informujemy, że nie będzie dowozów do placówek.

Ze względu na reżim sanitarny, rodzice nie będą wchodzić do przedszkola. Dziecko będzie odbierane przy wejściu  przez wyznaczonego  pracownika przedszkola. Codziennie będzie  mierzona temperatura ciała, dzieci przeziębione będą bezwzględnie odsyłane do domu.

– Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości  opieki nad dzieckiem  przez przedszkole, proszeni są do dnia 04.05.2020 do godz. 13:00  o złożenie w/w  oświadczenia.

poprzez e-mail: przedszkolewicko@onet.eu , lub  dostarczenie do skrzynki wystawionej przed wejściem do placówki.

Plik do pobrania: oswiadczenie_o-zatrudnieniu

Ważna informacja! Otwarcie placówek przedszkolnych!