W dniu 28. 09. 2022r. zaraz po śniadaniu grupa „Rybki” i „Sowy” wyjechali Gdyni. Czekało ich tam wiele niespodzianek, nowych doświadczeń, wrażeń i ciekawych miejsc. Dzieci zapoznały się tam z najciekawszymi tajnikami wiedzy. Uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych HydroLab, podczas których mieli okazję samodzielnie przeprowadzić różne doświadczenia i eksperymenty, które budziły wielkie zainteresowanie, a niekiedy nawet zdziwienie. Zajęcia rozwinęły również wrażliwość ekologiczną i nauczyły, dlaczego ważne jest oszczędzanie wody.
Wycieczka nie tylko zintegrowała grupę, lecz okazała się również znakomitą i ciekawą lekcją z wielu dziedzin nauki. Wszystkie dzieci wróciły do domu pełne wrażeń po spotkaniu ze światem nauki. Miejsce to, wyzwoliło w nich kreatywność i pobudziło ciekawość. W drodze powrotnej z wielką radością przedszkolaki zawitały do McDonald’sa i przekąsiły małe co nieco!

Wyjazd został sfinansowany z projektu „Przedszkolaki Superdzieciaki – zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wicko” , realizowany dofinsowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Wycieczka do Centrum Nauki „EXPERYMENT” w Gdyni