Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane było przesiewowe badanie mowy wśród dzieci. Na tej podstawie wybrane dzieci objęto indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi ok. 30 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Pani Mariola – Logopeda czuwa nie tylko nad piękną artykulacją, to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy i wad wymowy. Podczas przedszkolnych zajęć logopedycznych dzieci m. in. usprawniają funkcjonowanie poszczególnych układów (oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, słuchowego). Dzieci wzbogacają zasób słownictwa czynnego i biernego, uczą się poprawnego artykułowania poszczególnych głosek w zależności od wieku, uczą się poprawnego stosowania form gramatycznych i rozbudzają motywację do mówienia. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, przeplatane wierszykami i piosenkami logopedycznymi, elementami logorytmiki i innymi metodami terapeutycznymi, które są dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci. Należy bowiem pamiętać, że okres przedszkolny jest “złotym czasem” dla rozwoju mowy naszych dzieci. Zapraszamy do galerii.

Zabawy logopedyczne w przedszkolu