Zajęcia otwarte dla rodziców w przedszkolu są doskonałą okazją poznania własnego dziecka, jego przedszkolnych przyjaciół. Mają one na celu pokazanie rodzicom w jaki sposób można połączyć zabawę z nauką, a także praktycznie wykorzystać umiejętności dzieci. Udział w tego typu zajęciach pozwala rodzicom poznać wszelkie aspekty życia przedszkolnego, obserwować swoje dziecko podczas zajęć wśród rówieśników, ukazać jego umiejętności i zasób wiadomości. Dzisiaj 01.02. 2019r. w grupie I-„Motylki”  odbyły się zajęcia pt. „Zima, zima”, których celem było wyzwalanie i rozwijanie różnych sposobów twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej, plastycznej), integracja dzieci i rodziców oraz wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy. Rodzice wraz z dziećmi na zajęciach uczestniczyli w zabawach ruchowo-muzycznych o tematyce zimowej oraz wspólnie wykonali bałwanka. Układali również obrazek z pociętych części i dopasowywali kontur. Wszyscy świetnie się bawili a „Pani Zima”  i dziękuje wszystkim rodzicom oraz dziadkom za przybycie na zajęcia.

Zajęcia otwarte dla rodziców w gr. I „Zima, zima”