Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Mogą porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Zajęcia takie umożliwiają również zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela w przedszkolu.
10 stycznia 2019 r. w grupie II „Rybki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematyka zajęć dotyczyła zimy i zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Dzieci aktywnie brały udział w zabawach: słuchowej, muzyczno- ruchowej, ruchowej, chętnie śpiewały i tańczyły wspólnie ze swoimi rodzicami. Na koniec wspólnej zabawy przedszkolaki przy pomocy rodziców wykonały plastyczną niespodziankę dla dziadka. Efekty wspólnej pracy ocenią dziadkowie. W nagrodę za super współpracę rodzice otrzymali medale a dzieci słodki upominek.

Zajęcia otwarte w grupie „Rybki”