Zapraszamy do konkursu logopedycznego :

Regulamin  konkursu logopedycznego pt.

 „Fraszki o Szczepanie, czyli wiersze trudne niesłychanie”.

  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Wicku. Osobą koordynującą jest logopeda Mariola Karszna.
  1. Konkurs adresowany jest do dzieci objętych terapią logopedyczną w roku przedszkolnym 2021/2022.
  1. Miejsce i czas przeprowadzenia konkursu:   Przedszkole Gminne w Wicku

Termin: 23.03. 2022 r. (środa)

Czas: rozpoczęcie konkursu godz. 12.00

  1. Cele:

– kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej i wyrazistej artykulacji,

– rozwijanie uzdolnień recytatorskich,

– promowanie pięknej wymowy,

– rozwijanie twórczych talentów,

  • Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne w roku 2021/ 2022 .

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie dziecka u logopedy lub u wychowawcy do dnia 15.03.2022 r.

3. Prezentacja wybranego wiersza.

4.Dzieci recytują wiersz indywidualnie.

5. Uczestnik konkursu wraz z opiekunem/ nauczycielem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

  • Zasady konkursu:

1. Dzieci będą oceniane za:

– piękną i poprawną wymowę,

-pamięciowe opanowanie tekstu,

-interpretację utworu,

2. Do oceny uczestników konkursu logopedycznego zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

  • Uwagi końcowe:

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po wysłuchaniu przez komisję wszystkich uczestników.

2. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań: osobą koordynującą jest logopeda Mariola Karszna.

Zapraszamy do konkursu logopedycznego „Fraszki o Szczepanie, czyli wiersze trudne niesłychanie”