Zapraszamy nasze przedszkolaki, które objęte sa terapią logopedyczną do konkursu! Poniżej regulamin:

Regulamin konkursu logopedycznego pt. „Fraszki o Szczepanie, czyli wiersze trudne niesłychanie”

I. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Wicku. Osobą koordynującą jest logopeda Mariola Karszna.

II. Konkurs adresowany jest do dzieci objętych terapią logopedyczną w roku przedszkolnym 2022/2023

III. Miejsce i czas przeprowadzenia konkursu: Przedszkole Gminne w Wicku

Termin: 17. 05. 2023 r. (środa), czas rozpoczęcia konkursu :12:00

IV. Cele:

-kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej i wyrazistej artykulacji

-rozwijanie uzdolnień recytatorskich

-promowanie pięknej wymowy

-rozwijanie twórczych talentów

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2022/2023
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie dziecka u logopedy lub u wychowawcy do 10. 05. 2023 r.
  3. Prezentacja wybranego wiersza
  4. Dzieci recytują wiersz indywidualnie
  5. Uczestnik konkursu wraz z opiekunem/nauczycielem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem

VI. Zasady konkursu:

  1. Dzieci będą oceniane za: piękną i poprawną wymowę, pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację utworu.
  2. Do oceny uczestników konkursu logopedycznego zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa

VII. Uwagi końcowe:

  1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po wysłuchaniu przez komisję wszystkich uczestników.
  2. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
  3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań: osobą koordynującą jest logopeda Mariola Karszna.

Zapraszamy do konkursu logopedycznego pt. „Fraszki o Szczepanie, czyli wiersze trudne niesłychanie”